Hovedside
Informasjon om virksomheten
Nettstedskart
Nettbutikk
Nyheter
Håndverk og lokal forankring.
Vi baker store, vi baker små...
Vi tror på håndverket.
Du kan stole på oss.
Vi er passe store.
Våre produkter
Forhandlere
Råvareinformasjon
Kontakt oss

solsikkefrø

kvalitet: Økologisk

opprinnelsesland:

kildegodkjenning:

næringsinnhold

Solsikke/solvendel har fått navnet sitt på grunn av at korga følger solas gang over himmelen i løpet av dagen. Det vil si at den vender korga mot øst om morgenen, mot sør midt på dagen og mot vest om kvelden. Solsikken vender blomsterkorga mot bakken utover i sesongen, slik at overflødig vann ikke skal ødelegge frøene.

Solsikkefrø blir utvunnet fra solsikken og har stort innhold av umettede fettsyrer. Naturlige antioksidanter gjør at oljen i frøene ikke harskner. Olje utgjør om lag 50 prosent av frø uten skall.

Dyrkingsomfang og bruk
Solsikke, eller solvendel (Helianthus annuus), kommer fra det vestlige Nord-Amerika. Planten ble kultivert allerede for 3000 år siden. Den kom inn i dyrkingen fordi indianerne plukket frø til mat. Solsikken kom til Europa på 1500-tallet, men da først som prydplante. Oljen i frøet ble ikke verdsatt før en begynte å dyrke solsikke i Russland på 1700-tallet.

I Norge blir den kun dyrket som prydplante og vi importerer det vi bruker av olje og frø. Importerte frø med skall brukes hovedsaklig til fuglemat, mens avskallete frø blant annet brukes til brøbaking.

Biologi og dyrkingsteknikk
Solsikken tilhører korgplantefamilien. Den er en ettårig urt med ugreinet stengel som kan bli mellom 1 og 2 m høy. Spesielle voksevilkår kan gi planter på opptil 5 m. Blomsterstanden sitter i toppen av stengelen og kan bli inntil 40 cm i diameter. Solsikke varierer i en rekke egenskaper som veksttid, varmekrav, høyde, blomsterfarge, frøvekt og frøfarge. Den kan dyrkes under svært forskjellige klimatiske forhold, fra tropene og til 55-60° N. Både USA, Argentina, Sør-Afrika, Tyrkia, Bulgaria, Romania, Ungarn, Spania og landene i det tidligere Jugoslavia er betydelige solsikkeprodusenter. I tropene trives den best i større høyde. I Skåne i Sverige ligger den nordre dyrkingsgrensen for kommersiell frøproduksjon av solsikke, men selv der kan det være vanskelig å få modne frø. Solsikken har et rotsystem med pålerot som går dypt. Den tåler derfor tørkeperioder uten særlig negative utslag. I tillegg greier den seg bedre enn andre oljevekster på forholdsvis næringsfattig sandjord.

 

 

Den Gode Baker ASTelefon: 33 36 17 50Nettstedskart